در حال انتقال به آدرس درخواستی

سفیر ایران در رم تشریح کرد سفر نخست‌وزیر ایتالیا با هیأت اقتصادی ١٢٠ نفره به ایران/سه‌شنبه تهران،...