در حال انتقال به آدرس درخواستی

معاون سازمان خصوصی سازی: خارجی ها می توانند 100درصد سهام بنگاه دولتی را بخرند