در حال انتقال به آدرس درخواستی

روحانی: اعتبارنامه نماینده باید در مجلس بررسی شود، هیچ نهاد دیگری نمی‌تواند در آن مداخله کند