در حال انتقال به آدرس درخواستی

مشروح آمارهای جدید صندوق بین‌المللی پول از اقتصاد ایران کاهش 20 میلیارد دلاری درآمدهای نفتی در سال...