در حال انتقال به آدرس درخواستی

خبرگزاری تسنیم - وزیر نفت عمان: روسیه و عربستان با فریز نفتی موافقت کردند