در حال انتقال به آدرس درخواستی

(تصویر) دیدار اتفاقی ابتکار و مرکل در پاریس