در حال انتقال به آدرس درخواستی

بورس قرمز شد | - "، بورس تهران بعد از ریزش 700 واحدی روز گذشته،