در حال انتقال به آدرس درخواستی

خبرگزاری فارس - رویترز خبر داد افزایش قیمت نفت با احتمال برگزاری نشست اضطراری اوپک/بشکه‌ای 35...