در حال انتقال به آدرس درخواستی

اولین واکنش پوتین به سرنگونی سوخوی روسی توسط ترکیه پوتین: چون با تروریسم مبارزه می‌کنیم از پشت خنجر...