در حال انتقال به آدرس درخواستی

رویترز: قیمت جهانی نفت به مرز 50 دلار در هر بشکه نزدیک شد - تی نیوز