در حال انتقال به آدرس درخواستی

آيت الله مكارم شيرازي: عده اي در مورد برجام بي انصافي مي كنند/ با وجود موافقت رهبری با برجام برخي...