در حال انتقال به آدرس درخواستی

وزیر صنعت بخشنامه ممنوعیت واردات کالاهای مصرفی از آمریکا را ابلاغ کرد