در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایرنا - رئیس اتاق تهران: ارتباط دو بانک اتریشی با ایران برقرار شده است