در حال انتقال به آدرس درخواستی

جام جم آنلاین-اعتراض نمایندگان به دست دادن ظریف و اوباما با فریاد«مرگ بر آمریکا»