در حال انتقال به آدرس درخواستی

محبوبیت دکتر ظریف میان مردم بی سابقه است / تهمت ها و هجمه ها را به دل نگیرید