در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایسنا - چراغ سبز فیبر نوری برای چینی‌ها/هواوی در ایران مرکز داده می‌سازد