در حال انتقال به آدرس درخواستی

خبرگزاری فارس - مهدی جهانگیری در اتاق تهران خبر داد تحریم‌های ایران جمعه لغو می‌شود