در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایرنا - غول های نفتی چین برای عقب نماندن از رقیبان اروپایی در بازار ایران به تكاپو افتادند