در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایرنا - سنای آمریکا درخواست غرامت قربانیان حملات11سپتامبر از عربستان را تصویب کرد