در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایرنا - آسیا مشتری اصلی نفت ایران است/افزایش 13 درصدی صادرات به آسیایی ها