در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایرنا - واشنگتن تایمز: توافق عربستان-روسیه در بازار نفت بی اثر ماند