در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایرنا - پیشنهاد پنج میلیارد دلاری چین به طرحهای کشتیرانی و نفتکش ایران