در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایرنا - وزیر حمل و نقل فرانسه: قرارداد فروش ایرباس به ایران هفته آینده نهایی می‌شود