در حال انتقال به آدرس درخواستی

روحانی: فرهنگ انقلاب به معنای زبان اعتراض و درشت گویی نیست/ متخصصان را پای میز مذاکره بردیم