در حال انتقال به آدرس درخواستی

اوباما: من و نخست وزیر اسرائیل درباره توافق ایران، شدیداً اختلاف داریم