در حال انتقال به آدرس درخواستی

سیف در مصاحبه با روزنامه انگلیسی «گاردین» تحریم دلاری مانع مبادلات غیر دلاری شده/ ریال عمان را هم...