در حال انتقال به آدرس درخواستی

انتقاد ناطق‌نوری از وضعیت کشور: پس از 37 سال رویمان می‌شود که بگوییم می‎خواهیم الگوی جهان باشیم؟