در حال انتقال به آدرس درخواستی

رئیس جمهور آمریکا به جای ایران قول داد/ اوباما: هیچ کشوری از دشمنی با ایران سود نمی‌کند