در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایرنا - تصویب 167 میلیارد تسهیلات برای شرکت کمباین سازی اراک