در حال انتقال به آدرس درخواستی

خبرگزاری فارس - در راستای نهایی شدن اجرای برجام آغاز شد نشست کارشناسی ایران و ١+٥ در ژنو