در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایرنا - ظریف: برجام برای بخش اقتصاد نه تنها یک فرصت بلکه یک ضرورت است