در حال انتقال به آدرس درخواستی

خبرگزاری فارس - در بیانیه‌ای صورت گرفت تشکر جان کری از ایران برای «همکاری» در موضوع تفنگداران...