در حال انتقال به آدرس درخواستی

خوابیدن چرخ تولید با تک نرخی شدن ارز/ سیاست های دولت ضد تولید است - خبرگزاری تسنیم