در حال انتقال به آدرس درخواستی

قائم مقائم مدیرعامل «سایپا» خبر داد: تولید خودروهای 45 تا 120 میلیونی «سیتروئن» در همکاری جدید با...