در حال انتقال به آدرس درخواستی

الف - وزارت خارجه آمریکا: ما همیشه به برجام پایبند بوده‌ایم