در حال انتقال به آدرس درخواستی

EPSnews - رشد شدید موجودی ذخایر آمریکا موجب سقوط قیمت نفت شد/نفت برنت 40 دلار