در حال انتقال به آدرس درخواستی

خبرگزاری فارس - سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه به فارس خبر داد اختصاص 6 میلیارد از پول‌های...