در حال انتقال به آدرس درخواستی

خبرگزاری تسنیم - چند نکته نفتی در سخنان مقامات دولت/ 3 آمار متناقض از یک صادرات نفت