در حال انتقال به آدرس درخواستی

رفسنجانی در بازدید از پارس جنوبی خبر داد تصویب طرح ایجاد تمدن جدید در خلیج فارس با محوریت نفت و گاز