در حال انتقال به آدرس درخواستی

علت اصلی سفر موگرینی به ایران : اطمینان به بانک های بین المللی