در حال انتقال به آدرس درخواستی

100 هزار خودرو وام گرفتند / موافقت بانک مرکزی با پرداخت تسهیلات مازاد خودروهای ثبت نامی