در حال انتقال به آدرس درخواستی

خبرگزاری فارس - کره جنوبی محدودیت‌های تجاری با ایران را لغو کرد