در حال انتقال به آدرس درخواستی

طبق مصوبه مجلس قیمت فرآورده‌های نفتی در سال جدید 5 درصد افزایش می‌یابد