در حال انتقال به آدرس درخواستی

زمان قطعی اجرای برجام مشخص شد/ تحریم‌ها روز جمعه برداشته می‌شوند