در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایسنا - وزارت نفت هیچ بدهکار شخصی و خصوصی دیگری ندارد