در حال انتقال به آدرس درخواستی

تماس تلفنی جان کری با ظریف در مورد عربستان / احتمال آشتی تهران و ریاض بسیار بعید است