در حال انتقال به آدرس درخواستی

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت: شرکتهای آلمانی مستقیم با ایمیدرو مشارکت کنند