در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایرنا - سخنگوی وزارت خارجه آمریکا: توافق هسته ای با ایران منجر به گشایش کانال ارتباطی شد