در حال انتقال به آدرس درخواستی

تذکر قاضی پور درباره دست دادن با اوباما | نماینده مردم ارومیه