در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایرنا - سفر روحانی به پاریس در 300 سالگی روابط ایران و فرانسه